foto-header
Nederlandse vlag Engelse vlag
Nieuws

De historie, missie en visie van RescueNet Europe

RescueNet was oorspronkelijk  de visie van de Amerikaan Brett Harwood. Hij kreeg deze visie van God in de jaren '80. Vanaf 1986 toen hij RescueNet vestigde, bracht hij medische teams naar verschillende situaties in Midden-Amerika. Het werd al snel duidelijk dat hij met zijn team niet steeds naar alle situaties kon uitgaan. Een grotere visie ontstond. Brett droomde van naast elkaar opererende teams die strategisch over de hele wereld verspreid waren. Deze visie werd werkelijkheid toen RescueNet in 2000 in Austrlie werd geintroduceerd. In december 2001 werd de 1e RescueNet cursus in Adelaide gehouden. Gedurende deze tijd echter hield RescueNet in Amerika ongeveer op te bestaan vanwege de noodlijdende gezondheid van Brett. Hij had asbest-vergiftiging opgelopen tijdens zijn hulp in de ramp van 11 september 2001. Daarnaast waren er ook nog wat persoonlijke redenen. Maar in 2004 kon RescueNet US geherintroduceerd worden in de Verenigde Staten en in 2007 Werd RescueNet Europa in Nederland een feit.

RescueNet's doel is op een practische manier God liefde, mededogen en zorg te laten zien aan slachtoffers van rampen op welke manier dan ook. Onze Noodhulpteams proberen tussen de 24 en 48 uur na de gebeurtenis onderweg te zijn en voor een periode van zo'n 10 dagen tot 3 of 4 weken. 

Een van onze doelen is om meer RescueNet leden te krijgen en meer teams uit te kunnen zenden naar meer rampen om op die manier de levens van de slachtoffers te kunnen helpen stabiliseren tot meer lange termijn hulp beschikbaar komt.