foto-header
Nederlandse vlag Engelse vlag
Nieuws

Donaties en financieel beleid

Alle RescueNet leden zijn vrijwilligers en ontvangen geen salaris of compensatie voor hun inspanningen. Een ieder is verantwoordelijk voor eigen gemaakte kosten, zoals training, uniform, uitrusting en andere persoonlijke materialen benodigd om naar een rampgebied uitgezonden te kunnen worden. Een RescueNet lid zal op eigen titel fondsenwerving voor zichzelf doen, indien nodig.

Alle donaties die RescueNet ontvangt zullen daarom direct * of indirect** aangewend worden voor de hulpverleningsactiviteiten die RescueNet onderzoekt en ontplooit. Donaties kunnen worden overgemaakt aan:

  • RescueNet Europe
  • IBAN: NL 38 RABO 0326 5210 62
  • BIC: RABONL2U

*in geval van een uitzending (deployment) zullen donaties en giften gebruikt worden voor kosten die direct gerelateerd zijn aan de ramp waar het team op dat moment naar toe gaat. Dit kunnen bijv. zijn de kosten voor medisch materiaal (verbandmiddelen en medicijnen), water filters, transportkosten in het rampgebied, kosten voor counseling gezinnen en kinderen, etc.

** kosten voor team uitrusting (radios, teamtenten, speelgoed voor kinderen, medische pakketten met verbandmiddelen en medicijnen), communicatie kosten (websites, domeinnamen etc.) en andere algemene kosten voor het RescueNet kantoor worden gezien als indirecte kosten.