foto-header
Nederlandse vlag Engelse vlag
Nieuws

Hoe word ik teamlid van RescueNet?

RescueNet is een groeiende organisatie en verwelkomt jaarlijks nieuwe teamleden. Om deel te worden van het RescueNet team hebben we een aanmeldingsprocedure om aan de hand daarvan te kunnen beoordelen of we met capabele, getrainde, betrouwbare mensen een rampgebied binnen kunnen gaan.

Voor de training
RescueNet is een christelijke organisatie en vindt het belangrijk dat leden vanuit hun geloofsovertuiging betrokken willen raken bij noodhulpverlening. Vanuit RescueNet's verbondenheid met JmeO wordt een met succes afgeronde DTS als vereiste gesteld. Daarnaast moet je in het bezit zijn van een geldig EHBO diploma om deel te kunnen nemen aan de RescueNet training.
 
De RescueNet training
Jaarlijks worden in Europa, Australië en de V.S. RescueNet trainingen gegeven. Dit is een intensieve training waar je in twee weken alle basisvaardigheden leert die je in rampgebieden nodig kan hebben. Voor meer over de exacte inhoud klik hier. Naast de theorie zal er veel geoefend worden met realistische scenario’s om het geleerde ook daadwerkelijk in de praktijk te oefenen. De training wordt afgesloten met een test en een groot eindscenario.
 
De aannameprocedure
Na een succesvolle RescueNet training te hebben doorlopen kan je d.m.v. aanmeldingsformulieren teamlidmaatschap aanvragen. De aanmeldingscommissie beslist over deze aanvragen; hierin wordt naast kennis en kunde ook gekeken naar allerlei aspecten die belangrijk zijn in rampgebieden zoals de aanvrager's houding en mentaliteit in het team, persoonlijkheid en dergelijke.
Bij een positieve uitslag wordt het aspirant teamlidmaatschap verkregen en volgt de zogenaamde “probationary period”; een proeftijd. Deze bestaat uit 2 delen:
 
  1. Als staflid meedraaien met een  RescueNet training waarin wederom de materie doorgenomen wordt en er bepaalde teamverantwoordelijkheden gedragen moeten worden. Een andere optie die af en toe geboden wordt voor het vervullen van deze vereiste is het meedoen aan een speciale 'RescueNet Outreach' waarin je met bepaalde verantwoordelijkheden wordt belast. Na het meedraaien als staflid of na de outreach evalueert Rescuenet je deelname.
  2. Na het succesvol vervullen van de 1e fase is het aspirant teamlid daadwerkelijk inzetbaar bij rampen waarbij aangetekend moet worden dat een basisuitrusting aangeschaft dient te zijn. Na deze eerste missie in een rampgebied wordt je, bij uit een gunstige uitslag, het volwaardig teamlidmaatschap verleend.
 Zoals je ziet zijn er verschillende evaluatie- en beslismomenten in de aannameprocedure. We zijn zeker niet op zoek naar perfecte mensen, maar zijn vanuit de praktijkervaring ons er van bewust dat een reddingswerker in rampgebieden sterk in zijn schoenen moet staan. De mentale en fysieke belasting kan soms erg hoog zijn. De verschillende evaluatiemomenten geeft ruimte om eerlijk en bewust te kiezen of het fantastische werk van RescueNet ook daadwerkelijk bij jou past.